Tillitsvalgte i Hordaland: Frank Eide

NSF har 3200 godt skolerte tillitsvalgte som kan hjelpe og bistå medlemmer. Over 300 av disse hører hjemme i NSF Hordaland, og her vil vi presentere de for deg, med tre spørsmål.

 

Hvor jobber du?

Hjemmesykepleien i Arna er mitt opprinnelige arbeidssted. Men for tiden er jeg 100% frikjøpt hovedtillitsvalgt for NSF Bergen kommune

Hva er den viktigste saken for deg som tillitsvalgt?

Jeg har jobbet mye med arbeidstid og arbeidsvilkår innen hjemmebaserte tjenenester. Det er den tjenesten jeg kjenner best. Medlemsarbeidet er viktig for å gjøre NSF synlig ute blant sykepleierne og på tjenestestedene.

Hva er det du mest stolt av å ha fått til som tillitsvalgt?

Vært med å påvirke  turnusprosesser ute på ulike tjenestesteder på en slik måte at de tvinges gjennom bedre prosesser og turnuser, dermed bedre  arbeidshverdag for sykepleierne. Så er jeg stolt av arbeidet Tor Engevik og jeg gjør for synliggjøre NSF og Faggruppe For Sykepleiere i Geriatri og Demens. Vi reiser rundt på arbeidsstedene for å være synlig og for å rekruttere.

Og som styremedlem i NSF FGD er vi stolt over Landskonferansen som skal arrangeres i Bergen 19 og 20 April, hvis det er lov med litt reklame.