På høy tid med et sykepleierløft.

Av Mette Mikkelsen, 27.02.2018

Det er ingen yrkesgruppe det er vanskeligere å rekruttere enn sykepleiere. For hvert år som går sier kommunene at det blir vanskeligere å få tak i sykepleiere. En av fem nyutdannede sykepleiere forlater yrket før det har gått ti år. Likevel har norske sykepleiere, med treårig høyere utdanning, bare en 140. plass på lønnstoppen over norske yrker. Det er et alvorlig paradoks

 

 

Året som nå er over viste at vi har stor sykepleiermangel i Norge. Dette gjør at mange eldre ikke får den behandling og pleie de skal ha. I følge Navs bedriftsbarometer er sykepleiere nå den gruppen det er størst mangel på. Kommunenes interesseorganisasjon (KS) viser på sin side at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere.

 'Det er et tankekors at kun 5 av Hordaland 33 kommuner har lyst ut kun hele stillinger for sykepleiere dette året, 3 kommuner har lyst ut kun deltidsstillinger og det er store variasjoner i fylket på prosentvis hele stillinger, deltidsstillinger og uspesifiserte stillingsstørrelser.                                                                                                                                         Totalt har det vært lyst ut 621 sykepleiestillinger i kommunal sektor i Hordaland fra februar tom november 2017

  • En forskningsrapport fra Nova som ble publisert i 2016 viser at mange er bekymret for behandlingen og pleien mange får. Over 30% av de pårørende mener at de eldre ikke får god nok ivaretagelse når det gjelder psykiske plager og problemer. Nesten 25% mener at det ikke er god nok oppfølging av sykdomstilstanden.
  • Om noen få år blir det er en betydelig økning av eldre, og sykepleiermangelen vil dermed også øke vesentlig. Jeg, og mange med meg, kan ikke se at hverken helse- og omsorgsministeren eller arbeidsgiverorganisasjonene har noen strategi for hvordan dette skal møtes
  • Lønnsøkning for sykepleiere er det viktigste tiltaket for å imøtekomme sykepleiermangelen.
  • Sykepleierne er den yrkesgruppen som følger deg fra livets begynnelse til slutt og alltid er der for pasienten, brukerne og de pårørende.
  • I dag er det ifølge SSB 140 yrkesgrupper i Norge som tjener bedre enn sykepleierne. Et lønnsløft vil bidra til rekruttering av sykepleiere og til at helsevesenet klarer å holde på sykepleierkompetansen. 
  • Lønnsløftet er en nødvendig investering i framtiden. Det legger grunnlaget for et trygt helsevesen for oss, våre barn og våre barnebarn.
  • Et solid lønnsløft for sykepleierne er altså det viktigste tiltaket for å imøtekomme sykepleiermangelen. Hvor lenge kan vi leve med at bekymrede pasienter og pårørende opplever at de ikke får den kompetansen de trenger når livet er vanskelig eller når utfordringer skal møtes?
  • Vi er allerede langt på overtid.
  • I 2017 er sykepleiermangelen godt dokumentert og konsekvensene er er her allerede. 2018 er nødt til å bli året hvor politikere og arbeidsgivere må ta et nødvendig sykepleierløft.