Øremerkede midler til masterutdanning for sykepleiere

Av Mette Mikkelsen, 27.02.2018

Regjeringen ønsker flere
sykepleiere med master i avansert sykepleie. Helseministeren har flere ganger
oppfordret kommunene til å sende sine sykepleiere på masterutdanning. Nå er det
satt av 10 millioner kr i lønnstilskudd som kommunene kan søke
på.
NSF Hordaland håper at kommunene kjenner sin besøkelsestid og sørger for at deres sykepleiere får denne muligheten. Det gjelder både oppfordring til å satse på dette studiet og økonomisk støtte fra arbeidsgiver. I tillegg er det viktig at arbeidsgiver og den ansatte avtaler hvordan den nye kompetansen skal brukes. Og det er selvsagt at man får lønn for det. Det betyr mastergradslønn.

Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for å administrere de ti millionene som er satt av som lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie. Mer informasjon om kriterier og søknadsskjema finner du i vedlagte lenke; https://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-utdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie

I tillegg kan NSF-medlemmer søke forbundet om stipend. Det finner du mer informasjon om her; https://www.nsf.no/medlemskap/medlemskap/fag-og-stipender