Sykepleiemangelen er her allerede.

Av Mette Mikkelsen, 27.02.2018

Det er stor sykepleiermangel i Norge. Og den er økende. Derfor er det viktig å rekruttere
både gutter og jenter til sykepleierstudiet. I tillegg til at høgskolen jobber
med å rekruttere til sykepleierutdanningen, er det viktig at også sykepleiere
som kjenner faget, bidrar.          

Kjenner du noen blant familie, venner eller på arbeidsplassen som du mener kan egne seg som sykepleier, så sørg for at de får aktuell informasjon om utdanningen og yrket.
Mer informasjon om sykepleierutdanningen ved HVL og VID finner du i vedlagte lenker.

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/sjukepleie/

https://www.vid.no/studier/sykepleie-bachelor/

NB! Søknadsfristen er 15. april.