NSF FLU forskningsnettverk

Av Simen Alexander Steindal, 28.02.2018

Forskningsnettverket til NSF FLU er et nasjonalt nettverk for sykepleiere som forsker innen lungefaget.

Den overordnende hensikten med nettverket er å bygge opp og stryke det nasjonale forskningsmiljøet innen lungesykepleie. Hensikten med nettverket er også styrke forskning på problemstillinger som er relevant for pasienter med lungesykdommer og deres pårørende. Aktuelle forskningsprosjekt er om tema som:

  • symptomer og livskvalitet
  • samhandling
  • pasienter og pårørendes erfaringer med å leve med lungesykdom
  • ulike stadier av sykdomsforløpet
  • lungesykpleierens funksjon og ansvar

Medlemmer av forskningsnettverket kan bistå med veiledning på masteroppgaver og andre forskningsprosjekter.

Du må ha mastergrad eller doktorgrad og bør være medlem i NSF FLU eller annen faggruppe for å kunne bli medlem av forskningsnettverket. Ta kontakt med leder av forskningsnettverket for å bli medlem.

 

Leder

Simen A. Steindal, simen.alexander.steindal@ldh.no

 

Nestleder

Christine Råheim Borge, c.r.borge@medisin.uio.no

 

Styingsgruppe

Simen A. Steindal

Christine Råheim Borge

Trine Oksholm

Vivi L Christensen

 

Medlemmer

Trine Oksholm

Gerd Gran

Heidi Øksnes Markussen

Bente Bjørsland

Vivi L. Christensen

Margrete Klemmetsby

Henny Torheim

Marit Leine

Anne-Grethe Halding

Christine Råheim Borge

Simen A. Steindal