Pensjonist? Det lønner seg å være medlem av NSF

Av Inger Stulen, 01.03.2018

Selv om du ikke lenger er yrkesaktiv, kan du fortsatt være medlem i NSF og nyte godt av medlemsfordelene

De økonomiske fordelene er de samme som ved et ordinært medlemskap. Dette gjelder blant annet gunstige lånebetingelser og gunstige forsikringsbetingelser

Se hva du får for 60 kroner pr. md.

Gode tilbud om Forsikring og lån

Andre medlemsfordeler 

For å få en full oversikt over fordelene, kan du følge denne lenken https://www.nsf.no/medlemskap

Seniorsykepleierene i Vestfold

NSF Vestfold har et aktivt forum for seniorsykepleiere. Fire ganger i året inviteres medlemmer til faglig og sosial samling på NSFs fylkeskontoret i Tønsberg. Her er det varierte temaer med en god blandig av fag og kultur. Medlemmene har også sommermøte på hytta "Pust-ut". Styret består av 5 personer med Lise Adal som leder. 

I tillegg inviteres alle seniorsykepleiere i fylket til tradisjonell julemiddag i desember hvert år mot en liten egenandel. Denne arrangeres av NSF Vestfolds fylkeskontor. 

Medlemskontingenten i NSF er 60 kr per måned for medlemmer som er ute av lønnet arbeid.

Gratis medlemskap i LOP

NSFs seniorsykepleiere kan også bli medlem i Landslaget for offentlige pensjonister (Lop). NSF dekker sentralkontingenten på 200 kroner, mens medlemmet selv betaler kontingent for medlemskap i lokallag. Medlemskap i lokallag er frivillig og avtales direkte med Lop.

For innmelding i Lop kan pensjonistmedlemmer kontakte NSFs medlemstjeneste. Bruk NSFs kontaktskjema, eller ring tlf. 994 02 409.

Medlemsfordeler i Lop:

  • Bladet  ”Vi i Lop”, sendes ut 4 ganger i året
  • Tilgang på gratis rådgivning i pensjonsspørsmål
  • Gratis rådgivning knyttet til arv, gaver, booppgjør og testamenter
  • Mulighet til å delta på turer og sosiale arrangementer

Lop er den eldste og nest største pensjonistorganisasjonen i Norge og er nøytral når det gjelder partipolitikk og livssyn. Lop er landsdekkende med lokallag i de fleste fylker.

Lop deltar i de årlige drøftingene om trygdeoppgjøret i samarbeid med Unio, deltar i drøftingene om statsbudsjettet, og er høringsinstans for departementene i mange viktige saker. Les mer om Lop på http://www.lop.no/