Støtt opp om undersøkelse om jobbreiser

Av Line Orlund, 02.03.2018

Om lag en tredel av biltrafikken i Oslo skyldes reiser til og fra jobb. Som en del av arbeidet for å nå Oslos klimamål skal det utredes tiltak for å bidra til mer klimavennlige jobbreiser til private, statlige og kommunale arbeidsplasser.

Klimaetaten i Oslo kommune leder arbeidet med denne utredningen. For at tiltakene skal bli så gode og kunnskapsbaserte som mulig skal det gjennomføres en reisevaneundersøkelse blant kommunens ansatte. Undersøkelsen skjer i regi av Transportøkonomisk institutt. I uke 9 vil alle ansatte kommunen få tilsendt en epost med link til undersøkelsen på nett. All informasjon som innhentes blir behandlet i tråd med regler for personvern og datasikkerhet.  

NSF Oslo støtter opp om tiltak som bidrar til å redusere lufrforurensningen i Oslo. Da er det viktig at de som jobber i byen har gode alternativer til bil, for å komme seg til og fra jobb. Vi oppfordrer alle til å bidra til denne undersøkelsen, sier fylkesleder Line Orlund