Samhandling for et sykepleierløft

Av NSF, 05.03.2018

– Sykepleierkompetansen må verdsettes – det er kroner man lever av. Dette var forbundsleder Eli Gunhild Bys klare melding under NSFs samhandlingskonferanse.

Både helseminister Bent Høie og KS-styreleder Gunn Marit Helgesen var til stede sammen med sentrale personer fra hele NSF under årets konferanse. Eli Gunhild By benyttet sjansen til å slå an tonen foran årets hovedtariffoppgjør. Hennes budskap var at nå er tiden overmoden for et sykepleierløft, også lønnsmessig.

– Ikke vårt samfunn verdig
 – Vi kan framsnakke yrket til vi blir blå. Om meningsfylte arbeidsoppgaver. Om enestående omdømme og anerkjennelse hos pasienter og pårørende. Om gleden ved å redde liv og bidra til mestring og helse. Helt til vi blir konfrontert med spørsmålet: Men hvorfor tjener dere så lite – med deres kompetanse og ansvar? Dette er ikke vårt samfunn verdig, sa Eli Gunhild By blant annet.

Eli Gunhild By fikk også besøk av KS-sjef Gunn-Marit Helgesen som øverste ansvarlige for helsetjenestene i norske kommuner.

 

Hun viste i sin åpningstale til at bare en av fem nyutdannete sykepleiere vil jobbe i de samme tjenestene ti år etter endt utdanning. Og halvparten av sykepleierne i disse tjenestene sier at de enten har bestemt seg for å slutte eller teller på knappene (og glansbildene). – Det er kanskje ikke så rart når lønna ligger på 147. plass blant yrker i Norge, sa By.

Når pasientene selv må ta ansvaret
– Som sykepleiere står vi klare til å møte framtidas pasienter. Vi vet hva som er behovene fordi vi er trent på å se, observere, og ikke minst lytte til hva pasientene selv mener er viktig. Vrengebildet på pasientens helsevesen er når pasientene selv må stå ansvarlig for helsehjelpen. Pasientens helt eget helsevesen, så å si. Dit er det ingen som vil, sa By,

Hennes hovedbudskap var at bærekraftige liv for dem som jobber i helsetjenesten er en selvfølgelig forutsetning for en bærekraftig helsetjeneste. Hun minte om at sykepleiermangelen allerede er reell og at vi har et felles ansvar overfor pasientene for å få til et sykepleierløft for å løse de utfordringene som venter.

Behov for sykepleiekompetanse
Samhandlingskonferansens hovedtema var pasientene og samfunnets behov for sykepleierkompetanse i årene framover. Mangelen er vel dokumentert og allerede over oss, og skal situasjonen bedres må lønnen økes slik at rekrutteringen sikres.

«Kloke hoder må lønne seg og sykepleierkompetansen må forvaltes på en bærekraftig måte. Derfor må vi verdsettes. Kompetansen vår må tas vare på og utvikles, og den må lønne seg for den enkelte sykepleier. Slik sørger vi for at sykepleierne står fram til pensjonsalder, jobber full tid og blir i yrket.

Norge stoler på at sykepleierne også finnes der i framtida. Vi styrer mot en varslet sykepleierkrise, en krise som allerede banker på døra. La oss sammen vise hvordan denne utfordringen skal løses. Kompetansen vår er etterspurt, den må også verdsettes i et nødvendig lønnsløft, het det i invitasjonen til årets samhandlingskonferanse.»

Helseminister Bent Høie og forbundsleder Eli Gunhild By.

 

Helseministeren
Helseminister Bent Høie var også til stede på NSFs samhandlingskonferanse, og ikke uventet ville han ikke si noe om det forestående lønnsoppgjøret, eller lønn som virkemiddel for å løse sykepleierkrisen.

– Jeg er veldig glad for at NSF og Eli Gunhild By vekta bærekraft i sitt innlegg. Det er denne regjeringen også veldig opptatt av. Kompetanse og kunnskap er en grunnleggende forutsetning for å sikre oss et bærekraftig helsevesen, sa Høie.

– Jeg er overbevist om at det er en direkte sammenheng mellom kvaliteten i tjenesten og kompetansen hos dem som jobber der. Og jeg blir mer overbevist ettersom tiden går. Men jeg legger meg ikke bort i lønnsdannelsen. Det er en jobb for partene. Slik er den norske modellen, sa Høie.

Ville heller ikke snakke lønn
En av de to store motpartene i sykepleiernes lønnsforhandlinger, nemlig KS, var også representert ved styreleder Gunn-Marit Helgesen. Men heller ikke hun ville snakke om lønn.

 – Dere kan spørre meg om hva som helst unntatt lønn. Jeg tar ikke lønnsforhandlingene her, var den klare meldingen fra Helgesen.

Helgesen vektla uansett tilliten som finnes mellom myndigheter og arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge – Det er vårt viktigste fortrinn og et godt fundament for å jobbe sammen med utfordringene våre. Et bedre arbeidsmiljø, å få ned sykefraværet og jobbe for en heltidskultur er helt sentrale ting vi må jobbe sammen for å få til, sa Helgesen, som innrømmet at norske kommuner sliter med å rekruttere nok sykepleiere.

Vanskelig å rekruttere
 – Det er ikke til å legge skjul på at sykepleiere er de vanskeligste å rekruttere i Kommune-Norge nå. Det er budskapet fra våre medlemmer, sa Helgesen.

Kjell Terje Ringdal ledet debatt med Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder av Landsgruppen av helsesøstre NSF og Turid Neverdal Almvik, leder for NSFs faggruppe for veiledere og fylkeslederne Nina Horpestad, Rogaland og Lillian Elise Esborg Bergane, Telemark.

 

Samhandlingskonferansen bød ellers på et svært rikholdig program der både studentleder, faggruppeledere, fylkesledere og den øverste forbundsledelsen bidro med innspill og i debatter. Kjell Terje Ringdal både innledet og satte i gang gruppearbeid om konferansen tema, i egenskap av retoriker og ekspert på språk- og argumentasjonsopplæring.

NSFs samhandlingskonferanse er vedtektsfestet av landsmøtet og holdes årlig og samler fylkesledere, faggruppeledere, forbundsstyre og avdelingsledere i en felles møteplass for viktige saker for norske sykepleiere.