Eli Gunhild møter: Bent Høie

Av NSF, 05.03.2018

– En mer fornuftig bruk av folk og penger. Dette var hovedbudskapet fra forbundsleder Eli Gunhild By til Bent Høie under årets sykehustale.

Da Bent Høie entret talerstolen i auditoriet i Rikshospitalet var det allerede hans femte sykehustale siden tiltredelsen i 2013. Det er rekord for en norsk helseminister. Og han benyttet muligheten til å rose alle de 139.000 ansatte ved norske sykehus. Det er ingen som organiserer flere av de sykehusansatte enn nettopp Norsk Sykepleierforbund.

Ikke løpe fortere
– De ansatte skal ikke løpe fortere. Jeg har både møtt helsepersonell og lest innlegg fra ansatte som forteller at de løper så fort de kan, men likevel ikke rekker frem til alle pasientene. Som jobber knallhardt, men likevel opplever at tida ikke strekker til, sa Bent Høie blant annet i sin tale.

Eli Gunhild By var fornøyd med deler av talen, men savnet også noe:

– Høie holdt en god tale der det var lett å være enig i situasjonsbeskrivelse og utfordringsbilde. Men jeg skulle ønsket helseministeren snakket litt mer om tiltakene for å ta tak i utfordringene. Uønsket deltid og dyr innleie er eksempler på områder hvor det trengs en opprydding, hvis vi skal møte de utfordringene som venter, sa forbundsleder Eli Gunhild By etter talen.

Kvalitet på tjenestene
Hun etterlyste også fornyet fokus på heltid. – Jeg savner at helseministeren hadde sagt noe om kvaliteten når det gjelder antall deltidsstillinger. Skal vi klare å få til å levere gode tjenester framover, så har vi en klar oppfatning av at vi må lyse ut flere heltidsstillinger, og likedan så må vi se på bruken av penger når det gjelder vikarbyråer. Jeg tenker at det henger sammen hvis vi skal klare å få oppnå de målene som vi sammen er enige om.

Eli Gunhild By presiserte også viktigheten av at mangelen på ABIO-sykepleiere følges opp:

– Vi har dokumentert at det allerede er og at det vil bli mangel på flere viktige kategorier spesialsykepleiere; blant annet anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleiere (ABIO). Vi forventer at Høie setter i gang en kartlegging og planmessig rekruttering av disse spesialitetene. Det er avgjørende for pasientene, sa By, om et tema som NSF også har tatt opp før, men som ikke ble nevnt av Høie selv denne gangen.

Glad for ansvarliggjøring
Det var derimot andre ting By var fornøyd med i helseministerens tale.

– Det er bra er at han ansvarliggjør de regionale helseforetakene og samhandlingen med kommunene. Der var han tydeligere i år enn han har vært tidligere. Men de regionale helseforetakene må også sørge for å utdanne riktig personell slik at pasientene får den kompetansen de trenger og fortjener, sa forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund.