Lederkonferanse - Myndighet til å lede!

Av Hans Yngve Bjerkås, 05.03.2018

NSF arrangerer lederkonferanse i Tromsø med både lokale og nasjonale innledere av svært god kvalitet. Tema: Myndighet til å lede! Hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjenester av høy kvalitet.