Jordmorforbundet markerer 8.mars #barselopprøret

Av Jordmorforbundet NSF, 05.03.2018

Det nærmer seg 8.mars og vi er stolte av at vi i Jordmorforbundet og NSF har lang tradisjon for å markere den internasjonale kvinnedagen​. Mange steder i landet går NSFs trommekorps fremst i 8. mars toget. I lys av barselopprøret som mobiliserer sterkt og bredt, oppfordrer vi deg til å delta på de lokale arrangementene rundt om i landet.

Vi har lagd en plakat som du oppfordres til å printe ut i A3-format og ta med, om du skal gå i toget, denne ligger som eget vedlegg her.

Det er vanlig praksis at paroler/faner skal godkjennes av den enkelte 8.mars komité, så hvis du eller din lokalgruppe ønsker å stille med egen parole i toget, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med komiteen for godkjenning. 

Du må gjerne gå i tog sammen med gode kolleger i DNJ da vi har alle samme mål. En styrket jordmortjeneste til det beste for landets kvinner og barn.

Leder av Jordmorforbundet  skrev kronikk som oppsummerer utfordringene i barselomsorgen, publisert nylig og på trykk i Dagens Medisin:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/02/25/sett-ikke-fodende-og-spedbarns-helse-i-spill/

Du oppfordres også til å lese dette innlegget med jordmorforbundets tanker om sentraliseringen av fødselstilbudet:  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G1jWnx/gaar-hardt-ut-mot-foedselstilbudet-finnes-ingen-bevis-paa-at-sentraliseringen-har-gjort-foedsler-tryggere 

Lykke til med 8.mars-markeringen der du bor! 

Med vennlig hilsen styret i Jordmorforbundet NSF