Søk om medlemsstipend

Av Christine Rygg, 06.03.2018

Ønsker du støtte til å delta på kurs innenfor e-helse? Søk om medlemsstipend fra NSFs faggruppe for e-helse. 

Faggruppen deler årlig ut midler til medlemmer som ønsker å delta på kurs, seminar eller konferanser.

Kriterier:

a) Søker må ha vært medlem i NSF faggruppe for e-helse de siste 12 måneder

b) Program for det aktuelle arrangement vedlegges søknaden

c) Det tildeles ikke midler fra medlemsfondet til samme person to ganger etter hverandre

d) Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler

e) Utbetaling skjer etter at kasserer har mottatt bilag for faktiske utgifter i forbindelse med arrangementet

f) Den/de som tildeles midler kan bli forespurt om å presentere stoff fra kurset/konferansen i nyhetsbrev/på nettside i samarbeid med styret i faggruppen

 

Det er satt av kr. 40.000 til stipend i 2018, som fordeles på flere søkere.

Søknader sendes til: christine.rygg@gmail.com og vil bli behandlet fortløpende.