Vi inviterer til lederkonferanse i april!

Av Anne Hansen Vartdal, 07.03.2018

Torsdag 12.april arrangerer NSF Aust- og Vest-Agder konferanse for ledermedlemmer.

Tema for  konferansen er

"Med myndighet til å lede" - hvordan sikre virkningsfulle sykepleiertjenester av høy kvalitet.  

Påmelding her innen 5.april:

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3717332/12610

 

På programmet:

Politisk kvarter m/Solveig Kopperstad Bratseth- nestleder i NSF

 

Faglig forsvarlighet i lys av ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring v/ Øyvind Nordbø - NSF Fag- og helsepolitisk avdeling

 

Om å lede flokken sin- HMS arbeid i helsetjenesten

v/Ebba Wergeland - lege og arbeidstidsforsker

 

Lokale ledere deler sine erfaringer med å lede helsetjenester:

Elin Østerberg- Akuttmottaket,  SSHF Kristiansand

Anita Torland Kivle- Nyfødtposten, SSHF Kristiansand

Vigdis Langemyr- Saltrød bo- og omsorgssenter, Arendal Kommune

Silje Bjerkås, stab kommunalsjef og Hilde Johnsen, boveiledertjenesten, begge Grimstad kommune

NSF Faggruppe for ledere deltar.

Påmelding her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3717332/12610

innen 22.mars

 Fagdagen er gratis for alle ledere som er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund.