Det finnes kun et svar, med to streker under- lys ut hele stillinger!

Av Ingunn Holtklimpen, 08.03.2018

Norsk Sykepleierforbund har engasjert Retriever til å hente inn tall for utlyste sykepleierstillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 28. februar 2018. Ekstravakter og sesongstillinger er ikke tatt med i tallene. Oversikten viser at det fortsatt er mye deltid.

Av 461 utlyste stillinger i kommuner i Oppland i perioden er 43 % heltid, og 53 % deltid.

I Sykehuset Innlandet HF er det 407 utlyste stillinger, av dette er 27 % heltid, og 71 % deltid. 

GD i dag: Selvfølgeligheter kan ikke gjentas ofte nok – kvinner må ha rett til heltidsarbeid!

OA i dag: Kvinners rett til heltidsarbeid!

Gladnyheten i dag på selveste kvinnedagen, er at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil endre arbeidsmiljøloven slik at flere deltidsansatte enn før kan få rett til å utvide sin stilling i stedet for at det gjøres nyansettelser.

Den største endringen hun foreslår innebærer at arbeidsmiljølovens § 14-3 endres, slik at det også åpner for at deltidsansatte får fortrinnsrett til en del av en stilling.

Lovendring, sammen med vilje og handlekraft hos arbeidsgivere vil forhåpentligvis gi mere heltid. For per i dag ser vi alt for lite heltidsstillinger utlyst, se oversikt over kommuner og helseforetak her:

Utlyser:

Heltid:         

Deltid:

Uspesifisert:

Total:          

 Akershus universitetssykehus HF

49 %

42 %

9 %

466

Diakonhjemmet Sykehus

55 %

28 %

17 %

53

Helse Sør-Øst RHF                                          

0 %

0 %

100 %

1

Lovisenberg Diakonale Sykehus

56 %

39 %

5 %

105

Martina Hansens Hospital

60 %

40 %

0 %

5

Oslo Universitetssykehus HF

61 %

30 %

9 %

1 396

Revmatismesykehuset AS

14 %

43 %

43 %

7

Sunnaas sykehus HF

56 %

44 %

0 %

45

Sykehuset i Vestfold HF

23 %

66 %

10 %

253

Sykehuset Innlandet   HF

27 %

71 %

2 %

407

Sykehuset Telemark HF

18 %

79 %

3 %

141

Sykehuset Østfold HF

40 %

53 %

6 %

262

Sørlandet sykehus HF

58 %

42 %

0 %

237

Vestre Viken HF

38 %          

46 %          

16 %

370        

 

 

 

 

 

 

Utlyser:                                    

Heltid:         

Deltid:

Uspesifisert:

Total:      

Dovre kommune                                             

33 %          

67 %          

0 %

6            

Etnedal kommune

50 %

50 %

0 %

2

Gausdal kommune

100 %

0 %

0 %

9

Gjøvik kommune

34 %

65 %

1 %

71

Gran kommune

71 %

29 %

0 %

7

Jevnaker kommune

69 %

31 %

0 %

16

Lillehammer kommune

55 %

45 %

0 %

91

Lom kommune

20 %

80 %

0 %

5

Lunner kommune

93 %

7 %

0 %

14

Nord-Aurdal kommune

37 %

30 %

33 %

30

Nord-Fron kommune

22 %

78 %

0 %

23

Nordre Land kommune

20 %

80 %

0 %

20

Ringebu kommune

33 %

67 %

0 %

6

Sel kommune

33 %

52 %

14 %

21

Skjåk kommune

20 %

80 %

0 %

5

Søndre Land kommune

56 %

38 %

6 %

16

Sør-Aurdal kommune

40 %

60 %

0 %

10

Sør-Fron kommune

33 %

67 %

0 %

9

Vang kommune

100 %

0 %

0 %

2

Vestre Slidre kommune

14 %

86 %

0 %

7

Vestre Toten kommune

48 %

45 %

7 %

44

Vågå kommune

20 %

80 %

0 %

5

Østre Toten kommune

41 %

59 %

0 %

27