Debattforum 2018

Av Ellen Kathrine Larsen, 12.03.2018

15.00- 16.30: Debattforum med panel der tematikken for kongressen debatteres.

Deltakerne blir satt i grupper for å diskutere relevante case i tråd med tema "bak fasaden".
Panelet som bidrar til debatt og refleksjon består av:
Tale Marie Krohn Engvik, helsesøster
Unni Mette Køpp,  barnelege
Jorunn Eikeland Olsen, helsesøster og sexolog

Forum blir ledet av leder og nestleder i LaH NSF.

De tidligere debattforumene som er arrangert av LaH NSF er blitt evaluert å være svært gode av deltakerne.