– Seier for det organiserte arbeidslivet

Av NSF, 12.03.2018

Arbeidsretten slår fast at Norsk Sykepleierforbunds medlemmer har en ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte i Virkes medlemsbedrifter. Resultatet er i samsvar med NSFs syn i saken. - Full seier, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

To av Virkes medlemsbedrifter nektet å anerkjenne NSFs tillitsvalgte som lovlig valgte. Virke mente bare noen forbund på hver arbeidsplass hadde rett til tillitsvalgt. I alt 28 forbund måtte bli enige seg imellom om hvem dette skulle være. Dermed kunne sykepleierne stå uten egen representasjon.

- Egne tillitsvalgte er forutsetningen for å kunne ivareta medlemmene lokalt og for å nå våre politiske mål. Retten til egne tillitsvalgte er grunnleggende for alle fagforeninger uttaler Eli Gunhild By. I alt 18 andre forbund sluttet opp om NSFs syn i retten.

NSF legger til grunn at Virke vil følge opp rettens konklusjon slik at medlemmenes tillitsvalgte anerkjennes som lovlig valgte. Saken har betydning for alle de 28 forbundene med lik hovedavtale som NSF.

– Det er en gledens dag for det organiserte arbeidslivet, uttaler By.

Her kan du lese dommen i sin helhet.