Fornyet heltidserklæringen og lanserte nytt nettsted

Av NSF, 21.03.2018

Norsk Sykepleierforbund, KS, Delta og Fagforbundet fornyet nylig heltidserklæringen som sier at forbundene skal jobbe for å minske bruken av deltid. Samtidig lanserte partene heltid.no

Siden 2013 har partene jobbet for heltid i kommunene.

– Vi er fremdeles langt fra målet. Fortsatt ser vi jevnlig merkelige og lave stillingsbrøker for både sykepleier og andre helsearbeidere. Dette er bekymringsfullt særlig med tanke på mangelen på arbeidskraft og fremtidig rekruttering, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Samtidig med resigneringen av heltidserklæringen, ble nettstedet heltid.no lansert. Her vil det publiseres tall, fakta og annet relevant informasjon om heltid/deltidsproblematikken.

I den nye handlingsplanen for heltidserklæringen er punktet om å fokusere på sammenhengene mellom bemanningsplaner, aktivitetsplaner og oppgavedeling viktig. Mange steder er det et gap mellom oppgaver og ressurser, blant annet som følge av at det ikke tas høyde for forventet fravær hos de ansatte. Her er det nødvendig med grundig kartlegging slik at man kan dimensjonere mest mulig riktig bemanning.