Forbundsstyret vil behandle pensjonsavtalen

Av NSF, 22.03.2018

Forbundsstyret vedtok onsdag at de innen fristen 1. juli vil behandle en anbefaling av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Det blir dermed ingen uravstemning i NSF.

Den 3.mars inngikk partene i offentlig sektor en avtale om offentlig tjenestepensjon. Avtalen om offentlig tjenestepensjon skal endelig godkjennes av organisasjonene innen 1.juli.

I forhandlingene har staten anerkjent at det vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. Flere spørsmål knyttet til særaldersgrenser er likevel ikke endelig avklart. Partene og myndighetene skal avtale løsninger for dette og arbeidet starter etter sommeren.

Det er ulik praksis mellom arbeidstakerorganisasjonene om hvordan man tar stilling til et forhandlingsresultat. Noen har tradisjon for uravstemning, mens andre vedtar forhandlingsresultatet i sine styrer.

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er formålstjenlig å gjennomføre en uravstemning i denne saken.

–  Avtalen vil ha betydning for sykepleiere og alle arbeidstakere som har offentlig tjenestepensjon. Det er derfor viktig for oss at våre medlemmer er mest mulig informert om innholdet i avtalen og hva den betyr for den enkelte. Vi vil bruke ulike fora og kanaler framover, slik at vi når best mulig ut til våre tillitsvalgte og våre medlemmer med denne informasjonen, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Her kan du lese ofte stilte spørsmål og svar om pensjonsavtalen som endte med en anbefalt avtale 3. mars, og som de ulike organisasjonene nå skal behandle hos seg før fristen 1. juli.