Faglig inspirasjonsdag med GynZone i Trondheim

Av Jordmorforbundet NSF, 22.03.2018

- Oi, det var smart. – Det var ikke sånn jeg lærte det. – Ja, selvfølgelig. – Vulva, vulva, vulva. Latteren og reaksjonene igjennom dagen var ikke til å ta feil av. Både jordmorstudentene og de erfarne jordmødrene var enige om at inspirasjonsdagen med GynZone og deres tre dyktige instruktører var svært nyttig.

GynZone, det 10 år gamle danske selskapet har satt seg en agenda om å bedre kvinners underliv etter fødsel. De vil lære bort forskingsbasert suturering og har i to dager vært i Trondheim og holdt suturkurs for jordmødre og jordmorstudenter. Instruktørene Sara Kindberg, Lone Halkier Egelie og Katrine Jonasen er alle tre ansatt i GynZone og holder ca 30 slike kurs i året. Etterspørselen etter de 40 kursplassene i Trondheim var stor, og det kom deltagere fra Sandnessjøen i nord til Stavanger i sør. Lokalene til fylkeskontoret i Sør-Trøndelag var godt egnet til sutureringsverksted, og sykepleier-rådgiverne på kontoret smilte bredt til jordmødrene, alle underlivsmodellene, nålene og sutureringsutstyret som var spredt over hele lokalet igjennom de to dagene.

Inspirasjonsdagen var en workshop med gjennomgang i grunnleggende sutureringsteknikk, instrumenter, tråder og knuteteknikk, hvor jordmødrene selv fikk øve mye praktisk.

Åpent for alle
Kurset var åpent både for medlemmer og ikke-medlemmer av Jordmorforbundet NSF med kun en liten differanse i kursavgift. – Det er et kostbart kurs å arrangere, og dette er ikke noe Jordmorforbundet tjener på, sier arrangør og landstyremedlem i Jordmorforbundet, Linn Holberg. Jordmorforbundet er opptatt av at jordmødre skal jobbe faglig forsvarlig og forskningsbasert, og dette er en flott måte å styrke den faglige kompetansen blant jordmødrene i det langstrakte landet vårt. Deltagerne som har deltatt på dette kurset skal være i stand til å undervise kolleger og jordmorstudenter på en god måte i basal kirurgi etter fødselsrifter.

Hvem skal sy riften?
Det har vært en oppfatning i mange avdelinger på at den som har fødselen også må sy sin egen rift. Men hvorfor? spør underviserne.

- Er det riktig at den jordmoren som har stått i fødsel hele natten er også den som skal sy? Kan det ikke være en god ide at en uthvilt jordmor som kommer på vakt etter deg, eller en jordmor som ikke har stått inne på fødestuen halve vakten, er den som tar seg av sutureringen? Argumentet til underviserne er vanskelig å være uenig i. At kollegaen ser kvinnen med nye øyne, sørger for god bedøvelse, riktig diagnostikk og rett suturering, er et godt poeng. Fødekvinnen vil heller at forløsende jordmor hjelper til å veie barnet, skryte av fødekvinnen og parets nydelige nyfødte barn. Hvem som syr, har sjeldent noe å si for fødekvinnen, så lenge det blir sydd på en god måte, sier instruktørene.

Riktig teknikk og riktig utstyr
- Bruk pinsett når dere syr! Hver gang dere stikker dere på en suturnål må dere bruke kondom i 6 mnd. mens dere venter på prøvesvar etter blodsmitteprosedyren. Ønsker dere det? Det var et annet spørsmål fra instruktørene Sara og Lone. - Det er en holdningsendring som må til, dere må venne dere til å bruke redskapene på en god måte, var beskjeden deltagerne fikk.

Hvilket suturmateriale er best? Hvorfor? Rådbåndsknute, kirurgisk knute, selvlåselig startknute og aberdeen låseknute ble nøye gjennomgått og øvd på. Hva gjør mest vondt, hva gir minst arr? Agraffer vs. intrakutan sururering etter sectio? Casene og diskusjonene var mange på kurset, noe som deltagerne uttrykte stor glede av. Her var det mye god kunnskap å ta med seg hjem.

Etterkontroll 2 dager etter fødsel
Instruktør og jordmor Lone forteller at ved Aarhus Universitetssykehus er inspisering av suturer 2 dager etter fødsel like vanlig som en hørselstest er på det nyfødte barnet. Den første uken etter fødsel er den beste uken for å rette opp feil-suturerte rifter. Det gir også anledning til å komme med konstruktiv tilbakemelding til jordmoren som har sydd, og gi bedre opplæring til de som ikke føler at de mestrer sutureringen så godt. – På denne måten blir kvinnen fornøyd, og jordmødrene blir flinkere til å sy, det er vinn, vinn, sier hun.

E-læringslisens til alle
Alle deltagerne på GynZonekurset får tilgang på 25 timer med e-læringslisens på gynzone.dk. En nettside med grundig undervisning med illustrasjoner, fantomer og reelle bilder og videoer for jordmødre og fødselsleger som skal sy rifter etter fødsel.


Jordmorforbundet vil takke alle engasjerte kursdeltagere, og håper å kunne tilby flere kurs med GynZone i tiden som kommer.

Se bilder fra inspirasjonsdagen på Jordmorforbundets Facebookside: https://www.facebook.com/pg/Jordmorforbundet/photos/?tab=album&album_id=1713995795310926