Bare 1 av 3 stillinger er heltid

Av Guro Strugstad Jenssen, 23.03.2018

1 av 3 stillinger utlyses som heltid. En oppfordring til kommunene om å lyse ut hele stillinger når rekruttering av nyutdannede sykepleiere starter til våren.

 

deltid