SPESIALISTUTDANNING i barn- og unges psykiske helse

Av Espen Gade Rolland, 23.03.2018

RBUP Øst og Sør har lange tradisjoner for å tilby spesialistundervisning for leger, psykologer, sosionomer, pedagoger, barnevernspedagoger og sykepleiere. Høsten 2017 vedtok RBUP «Ny  modell for spesialistutdanning ved RBUP Ø & S» med nasjonalt opptak og oppstart første kull september 2018. Se informasjonsskriv