Jordmødre som blir skadet i jobbsammenheng har tilgang til dyktige advokater i NSF som tar saken!

Jordmødre i NSF er sikret trygghet og rettigheter hvis de blir skadet i jobbsammenheng. Våre eksperter på yrkesskader gjør en fabelaktig jobb for våre medlemmer hvis uhellet er ute. Ykesskadegruppas arbeid i 2018 resulterte i en samlet yrkesskadeutbetaling til berørte medlemmer på hele 18.187.699 kroner! Dette viser med all mulig tydelighet hvor viktig dette arbeidet er.

Yrkesskader

I 2017 behandlet Yrkesskadegruppa i NSF totalt 203 saker med et samlet tidsbruk på 3174 timer. Ykesskadegruppas arbeid i 2018 resulterte i en samlet yrkesskadeutbetaling til berørte medlemmer på hele 18.187.699 kroner! Dette er et godt resultat. Forbundsstyret behandlet årsrapporten fra yrkesskadegruppa på sitt nylige møte og ga også arbeidet mye ros og fremhevet hvor viktig det er. Forbundsstyret oppfordret til en ekstra innsats med å orientere om arbeidet med yrkesskader i NSF, og de positive resultatene som er oppnådd.

Jordmorforbundet oppfordrer alle som er i kontakt med medlemmer og tillitsvalgte om å orientere om NSFs arbeid med yrkesskader i de sammenhenger der dette er naturlig. Det er viktig at medlemmene våre er kjent med at de har rettigheter hvis de blir skadet i jobbsammenheng, og at de kan få svar på spørsmål og få hjelp fra våre spesialiserte yrkesskadebehandlere.

Du er trygg i Jordmorforbundet NSF!