Vil du være delegat på landsmøtet i 2019?

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 07.11.2018

-Eller kjenner du noen andre som kan tenke seg å stille som delegat?  NSFs landsmøte arrangeres 5.- 8. november 2019.  Delegasjonen fra Hedmark vil bestå av 6-7 delegater, og disse velges på fylkesmøtet i NSF Hedmark den 27. mars 2019.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å foreslå kandidater til  landsmøtedelegasjonen i 2019.  NSF-medlemmer med tilhørighet i Hedmark kan velges som delegat, men må selv erklære seg villig.  Kandidater må foreslås av medlem med tilhørighet i Hedmark.  Benytt gjerne det skjemaet som ligger vedlagt på denne siden.  Det er en erklæring for villighet, kort presentasjon av kandidaten og bekreftelse fra forslagsstiller. (se vedlegg)

Forslag på kandidater til verv sendes nominasjonskomiteen på E-post til hedmark@nsf.no innen 27. januar, og meldingen merkes "NOMKOM" i emnefeltet.