Årets intensivsykepleier 2018

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere landsstyre skal kåre årets intensivsykepleier. I den anledning må lokalgrupper og medlemmer sende inn forslag til kandidater som har utmerket seg. Kåringen skjer på fagkongressen under festmiddagen torsdag 20. september i Ålesund.

Å bli utnevnt til «Årets intensivsykepleier» er forbundet med heder og ære. 

Kriteriene er:

  • Medlem av NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere
  • Har arbeidet med intensivfaglig utviklingsarbeid siste år
  • Rollemodell for kollegaer og studenter
  • Høyt faglig engasjement
  • God klinisk erfaring

Fristen for å sende inn forslag på kandidater er 1.september 2018

Send forslaget pr. e-post til: paula.lykke@icloud.com