Årets intensivsykepleier 2020

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere landsstyre skal kåre årets intensivsykepleier. I den anledning må lokalgrupper og medlemmer sende inn forslag til kandidater som har utmerket seg. Kåringen i år blir annerledes enn tidligere år på grunn av at fagkonferansen er avlyst.

Å bli utnevnt til «Årets intensivsykepleier» er forbundet med heder og ære. 

Kriteriene er:

  • Medlem av NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere
  • Har arbeidet med intensivfaglig utviklingsarbeid siste år
  • Rollemodell for kollegaer og studenter
  • Høyt faglig engasjement
  • God klinisk erfaring

Fristen for å sende inn forslag på kandidater er 10.september 2020

Send forslaget pr. e-post til: NSFLIS@nsf.no