Vinnere av posterpris under "Sykepleie i en digital tidsalder"

Av Christine Rygg, 28.03.2018

Hele 17 posterbidrag deltok under årets e-helsekonferanse på Lillestrøm. Kvaliteten på bidragene har aldri vært så god som i år! 

Så, først og fremst, vil vi gi stor takk til alle dere som har sendt inn gode og informative bidrag om svært spennende og også meget nyttige prosjekter!

Det ble i år valgt å dele ut tre priser, der alle mottok en premie på 10 000 kr hver.

Årets vinnere ble:

  • Marit Dammen og Bodil Bach for posteren «Hvordan skape gode arenaer for samhandling innen psykisk helse? - Effektiv kommunikasjon med videokonferanse for brukere og tjenesteytere»

 

  • Berit Seljelid, Cecilie Varsi, Kari Abelsen, Ida Grorud, Anne Bergland, Lise Solberg Nes og Elin Børøsund for posteren «Elektronisk symptomkartlegging: Involvering av pasienter og helsepersonell i utvikling av en eHelseløsning».

 

  • Ingerd Irgens Hynneklev for posteren «Fra fortellerkultur til koding – en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer med DIPS behandlingsplan».

 

Gratulerer til alle vinnerne!