Vi trenger et løft

Av Live Bergflødt Gusfre, 04.04.2018

Norge har en sykepleiermangel som gir konsekvenser! Det skriver Linda Lavik i et innlegg som er publisert i flere av Buskeruds lokale aviser sist uke.

 

Sykepleie er et spennende fag, og i tillegg er det både meningsfullt og givende som yrke. Arbeidshverdagen er mangfoldig der vi må være skjerpet for å bruke vår faglige kompetanse korrekt.

Samtidig får vi lov til å dele menneskers mest sårbare og vanskelige, eller lykkelige og takknemlige øyeblikk. Det er sterkt å komme så nært innpå andre mennesker. Derfor må vi utføre faget vårt med stor respekt, ydmykhet og varsomhet. Om det er i brukerens eget hjem, i institusjon eller sykehus må sykepleieren alltid ha det etiske perspektivet med seg i utførelsen av faget.
 
SYKEPLEIE OG etikk henger nøye sammen. Dette gjør yrket spennende og ansvarsfullt, men samtidig sårbart og belastende. Sårbart fordi å trå feil har store konsekvenser. Belastende fordi det er krevende dersom man opplever å gå på akkord med de etiske prinsippene. Mange sykepleiere kjenner seg igjen i at mangel på tid og ressurser gjør prioriteringene knallharde, og de etiske dilemmaene dukker opp.

NORGE HAR en sykepleiermangel. Dette gir konsekvenser.
SYKEPLEIERMANGELEN GIR konsekvenser for pasientene og pårørende og det gir konsekvenser for sykepleierne som står i jobben.
PASIENTENE OG pårørende får ikke den kvaliteten og den faglige oppfølgingen de skulle hatt. Det er etiske dilemmaer som sykepleierne må stå i, som politikerne må ta ansvar for. FOR SYKEPLEIERNE går det utover deres arbeidstid, arbeidspress og deres helse. Det tærer på for de som stadig går på akkord med egne verdier. Det er belastende å oppleve at man ikke har forutsetningene som skal til for å gjøre jobben sin skikkelig. Dette forsterkes i at det går direkte utover andre mennesker. Det er ikke maskiner vi har med å gjøre, det er mennesker og menneskers liv.

FORSKNING VISER at underbemanning er selvforsterkende. Der hvor det er lav sykepleierbemanning, er det mange som vurderer å slutte, og det er få søkere til utlyste stillinger. (Nova-rapport 2016). De som øker grunnbemanningen i stedet, opplever en god spiral der sykepleiere ønsker å bli i jobben og de får nye søkere når det er ledige stillinger. Det er god samfunnsøkonomi og ansvarlig forvaltning av til beste for pasienten.

DE UNGE forstår at sykepleie er et spennende yrke og studiet har kjempestor søkning. Men dessverre er det for mange som ikke fullfører utdanningen, og tall fra SSB viser at 1 av 5 sykepleiere ikke jobber i helsesektoren 10 år etter de er ferdig utdannet. Mange klarer ikke å stå i jobb helt frem til pensjonsalderen. Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år, altså 8 år før særaldersgrensen på 65år. Det er også sløsing med ressursene at mange sykepleiere jobber deltid. Sårt etterspurt kompetanse som ikke utnyttes. I fjor ble det utlyst 20 000 sykepleierstillinger hvor halvparten var deltid og mange av dem var vikariater. Mange av stillingene hadde ingen søkere.
SYKEPLEIERMANGELEN GIR negative konsekvenser. Det er på tide å gjøre noe for å løse den!

NSF MENER at norske politikere, både lokalt og nasjonalt må få opp øynene og sørge for at Norge får et sykepleierløft.
POLITIKERNE MÅ sørge for å tilby lønns- og arbeidstidsordninger som gjør at sykepleiere ønsker og makter å stå i jobben. Å være sykepleier er svært interessant og meningsfylt, men det er også hardt arbeid til alle døgnets tider, helger og helligdager. Lønnen står ikke i forhold til kunnskapen, ansvaret og arbeidspresset. I dag ligger sykepleie på 147.plass på SSB sin lønnsstatistikk. Det rekrutterer ikke. Det rekrutterer heller ikke at nyutdannede sykepleiere må ta til takke med deltidsstillinger og vikariater.
 
TENK OM politikerne tok ansvar og sørget for at alle som var utdannet sykepleiere ønsket å jobbe som sykepleiere fordi lønna og arbeidsforholdene gjorde at det var verdt det! Og tenk om sykepleierne hadde arbeidsvilkår som gjorde at de kunne utføre faget sitt og stå i jobb helt til pensjonsalder. Og tenk om nyutdannede sykepleiere møtte et arbeidsmarked med fulle faste stillinger og helsefremmende arbeidsplaner. Og tenk om dette førte til nok sykepleiere og som igjen førte til at ikke de etiske grensene hele tiden var truet.
 
TENK OM det, kjære politikere!