Registreringsskjema - Tillitsvalgtordningen

Av NSF

Vedlagt ligger registreringsskjema for tillitsvalgtordningen, HTV legger selv inn tillitsvalgte i medlemsadministrasjon på nett. HTV kan ikke legge inn ny HTV så dette må meldes inn til oss.