Fagdag og årsmøte 2018

Av Ingeborg Berg-Olstad, 08.04.2018

Fagdag om seksualitet og Årsmøte 2018

9. mars hadde vi en lærerik fagdag om seksualitet med to kjempeflinke foredragsholdere. Mette Wallace snakket om "Normal seksuell utvikling hos barn og unge". Trude Lien fra Sex og samfunn snakket engasjerende om "Kropp og seksuell helse hos minoritetsetniske".

Etter fagdagen hadde vi Årsmøte for lokalgruppa med årsberetning og valg av nytt styre. Hanne og Camilla er sporty helsesøstre som har sagt ja til å gå inni styret. Takk til Kari og Hege som etter mange års bidrag går ut av styret for denne gang. Vi har utrolig mange flotte mennesker som helsesøstre i Østfold! Se på siden om ny sammensetning.

Takk fra alle oss andre i Lokalstyret LaH Østfold