Menn får tilleggspoeng ved to sykepleierutdanninger

Av NSF, 11.04.2018

15. april er søknadsfristen for alle som vil ta sykepleierutdannelse fra høsten. Ved Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole får menn nå to tilleggspoeng.

Det er første gang sykepleierutdanninger gjør forsøk med å kvotere gutter på denne måten. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven som tredde i kraft ved nyttår ga åpning for å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag.

To skoler tester det nå, som en forsøksordning.

– Pasientene er av alle kjønn og aldre, og det er viktig at sykepleierne gjenspeiler befolkningen, sier studieleder Edith Roth Gjevjon ved sykepleierutdanningen på Lovisenberg diakonale høgskole til Sykepleien. Hun anslår at sykepleierutdanningen har rundt 14 prosent gutter i dag.

Også i Agder er andelen gutter i sykepleierutdanningen rundt 14 prosent. Skolens mål er hele 30 prosent innen 2020.

Besøkt utdanningsmesser

Også NSF ønsker at flere menn skal bli sykepleiere, og har satt seg som mål at 20 prosent av de som begynner på sykepleierutdanning i 2019, skal være menn. 

Et av tiltakene som hittil er gjennomført, er besøk ved utdanningsmesser rundt om i landet. Dette er et arbeid NSFs fylkeskontorer har stått for, og Line Wadeland ved NSF Rogaland er en av dem som er fornøyd med gjennomføringen.

– Vi ønsket å bruke denne messen til å vise ungdommene – og da særlig guttene – at sykepleieryrket også er et yrke for menn. Interessen viste seg å være stor.  

Så gjenstår det å se hvor mange som søker innen 15. april i år, og hvor mange som kommer inn. Det har vært stor søkning til sykepleierstudiet de siste årene, og dermed høye karakterkrav ved de fleste studiestedene.  

Flere studier med kjønnspoeng

På Samordna Opptaks nettside finner du oversikt over alle studier som gir tilleggspoeng til henholdsvis kvinner og menn. For kvinner gjelder det blant annet ingeniørfag.

Utdanning.no har en mye besøkt nettside med informasjon om sykepleiefaget. Her fins også informasjon om videreutdannelser mm. 

Også NRK har laget sak om kjønnspoeng og kvotering av menn.