Stiftelsesmøte for faggruppe for ledere i NSF Trøndelag

Av Guro Strugstad Jenssen, 12.04.2018

I forbindelse med Lederkonferansen på Stjørdal 10.april ble det avholdt stiftelsesmøte for faggruppe for ledere i NSF Nord- og Sør-Trøndelag.

10.april arrangerte vi stiftelsesmøte for NSFLSL Trøndelag. Av 50 medlemmer var 20 stemmeberettigede tilstede. Vi har fått 16 nye medlemmer siden årsskiftet, mye på grunn av aktiviteter rundt dette med egen lokalgruppe.

Fra nordlige del av Trøndelag ble Jørgen Selmer fra Sykehuset Levanger og Anne Beth Hallstrøm fra Steinkjer kommune valgt inn i styret.