Råd ved bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratets råd om bruk av sosiale medier for å kommunisere med ungdom i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Praktiske tips for helsesøstre som ønsker å benytte sosiale medier
Les mer her