Lederkonferanse på Kongsberg 11. april 2018

Av Elise Steen, 16.04.2018

11. april 2018 gjennomførte NSF lederkonferanse for omlag 80 sykepleieledere fra Buskerud Vestfold og Telemark. Overskriften for konferansen var "Myndighet til å lede! Hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjenester av høy kvalitet." Alle presentasjoner fra konferansen ligger ved artikkelen.

Fylkeslederne i Buskerud, Vestfold og Telemark, Linda Lavik, Lisbeth Rudlang og Lillian Elise Bergane, ønsket velkommen til konferansen på vegne av Norsk Sykepleierforbund.

Første foreleser var Kai Øivind Brenden, forbundsstyremedlem i NSF. Han holdt et innlegg på vegne av NSF sentralt, og hadde blant annet et eksempel fra praksis hentet fra helsesøstertjenesten i Ringerike kommune. Overskriften for foredraget var "Myndighet til å lede! Sykepleieledere med makt og myndighet gir bedre tjenester"

Marit Myklebust, sykepleier, tidligere ordfører, startet Gatehospitalet i Oslo, nå daglig leder ved Fetsund behandlingssenter, holdt et engasjerende foredrag basert på egne erfaringer som sykepleier og leder. Overskriften var "Sykepleieledelse som skaper gode fagmiljø, trygg pasientbehandling og omsorgsfull hjelp.

Etter lunsj var det kulturelt innslag ved Marie Firing Lemme fra Fiskum i Øvre Eiker. Hun går på siste året ved musikklinja ved Kongsberg Videregående skole og har sunget og spilt gitar i ca. åtte år.

Øyvind Nordbø, sykepleier og spesialrådgiver i NSFs Fag- og helsepolitisk avdeling. Temaet for forelesningen var: "FORSVARLIGHET; Om faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie."

Julie Ræder, tjenesteleder Helsetjenester for barn og unge i Drammen kommune og styremedlem i lokal faggruppe for sykepleieledere i Buskerud informerte om NSFs faggruppe for ledere både sentralt og lokalt. Hun stod også på stand for faggruppa sammen med Liv Heidi B. Remo.

Under overskriften "Med Bergljot Larsson pustende i nakken.." holdt Liv Heidi B. Remo, daglig leder ved Legavakta i Drammensregionen sitt foredrag og minnet lederne blant annet om viktigheten av å holde faget høyt.

Lisbet Rudlang, fylkesleder NSF Vestfold holdt et innlegg om hva NSF kan gjøre og gjør for ledermedlemmene.

Siste foreleser ut var Barth Tholens, ansvarlig redaktør i Tidsskriftet Sykepleien. Han hadde overskriften "Ledelse er ikke for pyser", og snakket om ledelse med utgangspunkt i ulike utradisjonelle vinklinger.

Konferansen ble avsluttet og oppsummert ved fylkeslederne fra de tre arrangør fylkene.

Forsikringskontoret og NSF fordel hadde stand under konferansen ved Steinar Berg fra Forsikringskontoret til NSF.

NSF takker for deltakelsen, og ønsker alle ledermedlemmer velkommen til både nasjonale og lokale NSF arrangement fremover.