Viktig arbeidstidsavtale

Av NSF, 16.04.2018

Her er detaljene i avtalen som ble inngått fredag mellom NSF og Spekter om arbeidstidsplanlegging ved sykehusene.

– Avtalen har vært viktig for å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger. Nå har vi lagt til rette for at lokale parter kan komme fram til gode løsninger, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF i en kommentar til avtalen.

 Verktøyene for å få til bedre samarbeid og mer forutsigbarhet ved det enkelte foretak handler om bemanningsenhet, tidbank og kalenderplan. – Frivillighet er et stikkord, dette er ordninger som passer for noen, men ikke for alle.

 Mer om detaljene finner du i vedlagte dokumenter.

Veileder_for_bruk_av_tidbank.PDF

Anbefalninger_for_etablering_av_bemanningsenhet_i_helseforetak.PDF

Særavtale_for_bruk_av_tidbank.PDF

Veileder_for_inngåelse_av_avtale_om_kalenderplan.PDF

Rammeavtale_for_kalenderplan.PDF

Anbefalt_prosess_for_utarbeidelse_av_arbeidsplaner_i_helseforetak.PDF

Protokoll.PDF