51 prosent heltidsstillinger i mars 2018

Av NSF, 16.04.2018

I mars 2018 ble det utlyst 1806 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 913 var heltidsstillinger, noe som utgjør 51 prosent.

I mars 2018 ble det utlyst 2679 sykepleierstillinger på nav.no. 913 var heltidsstillinger. 819 var deltidsstillinger, mens 873 av stillingene var ekstravakter eller sesongarbeid.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 sørget for at alle utlyste sykepleierstillinger på nav.no blir registrert. 

Se hele statistikken i vedleggene under.

Det er store variasjoner mellom ulike kommuner og helseforetak.

Utlyste sykepleierstillinger - kommuner akkumulert - mars 2018 (pdf)

Utlyste sykepleierstillinger - helseforetak og øvrige akkumulert - mars 2018 (pdf)

Analyse av utlyste sykepleierstillinger - Norsk Sykepleierforbund - Mars 2018 (pdf)