NSF i framtida – hva vil du din fagforening skal være?

Av Elin Lundby, 19.04.2018

I disse dager har 4000 medlemmer og alle tillitsvalgte fått et spørreskjema på epost. Er du en av disse? Da er du med å danne grunnlaget for hvordan Norsk Sykepleierforbund fortsatt skal være det naturlige valget av fagforening for sykepleiere i Norge. Håper du har svart eller kommer til å svare.

Norsk Sykepleierforbund i dag

I dag er sykepleierne i NSF organisert ved at medlemmene velger tillitsvalgt på hver arbeidsplass, og på store arbeidsplasser velges hovedtillitsvalgte som leder for de andre tillitsvalgte. Som medlem er din nærmeste kontakt tillitsvalgt på arbeidsstedet og noen ganger med hovedtillitsvalgt i virksomheten/kommunen/sykehuset. I tillegg er det valgt et fylkesstyre og en fylkesleder i hvert fylke, og hvert fylke har ansatte som bistår de tillitsvalgte. Når du som medlem kontakter NSF direkte med spørsmål om rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår og slike ting vil du mest sannsynlig få snakke med og være i kontakt med en rådgiver ansatt på fylkeskontoret. Ved behov får fylkeskontoret bistand av sentrale avdelinger i NSF, som for eksempel Forhandlingsavdelingen der NSFs advokater jobber.

Det er bestemt i vedtektene til NSF at NSF skal være organisert i hvert fylke. Hva skjer da når fylkene endrer seg? Dette skal landsmøtet i NSF bestemme i november 2019. Landsmøtet består av delegater valgt i hvert fylke. Som forberedelse til denne saken på landsmøtet gjennomføres nå et stort prosjekt som skal legge frem alternativer for hvordan NSF skal se ut i fremtida.

Framtidas NSF

Skal NSF fortsatt være i hvert fylke? Da endres antallet fra dagens 19 til det vedtatte 11 fylker. NSF Akershus blir slått sammen med NSF Buskerud og NSF Østfold til NSF Viken. I dette området har NSF i dag ca 20 000 medlemmer og det bor 1,2 millioner mennesker her.

Skal NSF opprettholde de kontorene man har i dag? Eller skal NSF finne helt andre måter å organisere seg på? Du som medlem er NSF og er med å bestemme hvordan Norsk Sykepleierforbund best kan organiseres. Og har du fått spørreskjema fra Fafo håper vi du tar deg tid til å svare. NSF vil fortsette å være en sterk stemme for sykepleiere i Norge, og det kan du være med å sikre.