Nyvalgt nominasjonskomite i M&R

Av Gerd Irene Malmedal, 20.04.2018

Hovedtillitsvalgt valgte ny nominasjonskomite for NSF M&R. Vedlagt finner dere oversikt over medlemmene.

Nominasjonskomite Møre og Romsdal 2018- 2020