Beate er årets BSF sykepleier!

Av Nina Granum Lycke, 22.04.2018

Beate Harvik er årets BSF sykepleier.

Vi fikk inn flere vel kvalifiserte kandidater, det er mange flinke folk blant oss. Styret har gjort sine vurderinger og her kan du lese hvorfor valget falt på Beate:

Beate jobber til daglig som fagutviklingssykepleier ved Barne- og ungdomsseksjonen, Vestre Viken HF Drammen Sykehus. 
 
Beate er Barnesykepleier med stor B. Med sin tålmodige, trygge og tillitsvekende fremtoning og vesen er hun en bauta for sine kollegaer, og for familier med syke barn er hun svært verdifull.
I sin rolle som fagutviklingssykepleier, som lett kan bli "pasientfjern", er det allikevel ingen som er så pasientnær som Beate. Beate har i alt hun gjør, og alle avgjørelser hun tar, barnet og familien i fokus og ivaretagelse av søsken er en av Beates mange hjertesaker. Hun har i mange sammenhenger jobbet i tett samarbeid med kommuner for å få til gode løsninger for kronisk- og/eller alvorlig syke barn i hjemmet. Og til tross for hindringer underveis, kommer alltid Beate i mål. I faglig- og menneskelige krevende situasjoner går Beate alltid foran med initiativ, trygghet og kunnskap. Og Beate viker ikke, hun er utholdende i det uutholdelige og en uvurderlig støtte for alle rundt seg i vanskelige situasjoner. 
Beate er en utømmelig kilde til kunnskap, og hun jobber systematisk med fagutvikling og forbedring av de tjenestene som ytes. Veiledning av kollegaer, studenter og foreldre ligger naturlig for henne, og hun gjør dette med en selvfølgelighet og med en faglig eleganse.
Beate er en rollemodell for alle som har gleden av å jobbe sammen med henne, hun er høyt respektert i et tverrfaglig team hvor alle har stor respekt for hennes kunnskap og meninger.
BSF gratulerer med prisen!