Invitasjon til seminar der retningslinje for svangerskapsomsorgen lanseres 6.Juni

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen er blitt oppdatert og vil erstatte retningslinjene fra 2005. Retningslinjenes viktigste endringer gjennomgås på seminaret. Det blir også innlegg av jordmødre og leger fra kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Retningslinjen har betydelig færre anbefalinger enn tidligere, og den legger større fokus på levevanene hos den gravide.

Det er ingen seminaravgift.

Meld deg på her:

https://helsedirektoratet.no/konferanser/ny-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen