Markant økning av mannlige søkere til sykepleieutdanninger med kjønnspoeng

Av Gry Renate Bergskaug, 24.04.2018

Som en konsekvens av den nye diskriminerings- og likestillingsloven, som trådte i kraft fra nyttår, får Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo gi mannlige søkere to ekstrapoeng. Dette er en prøveordning, som altså ser ut til å gi resultater.

 

"Dette er gledelig", sier fylkesleder Line Orlund. Hun håper det også blir en økning i antall ferdig utdannede mannlige sykepleier om noen år.

Du kan lese mer her