Nominasjonskomite er valgt

Av Thomas Emil Lykken, 24.04.2018

På hovedtillitsvalgt samlingen 20. april ble det gjennomført valg av ny nominasjonskomite.

Valget ble bekjentgjort etter vedtektene. Det var 17 stemmeberettigede til stede.

Resultatet av valget ble som følger:

 

Leder

Hilde Vikan Lom kommune

 

Medlemmer

Trond Balstad Gjøvik kommune

Kai- Arne Torke SIHF Reinsvoll

Kirsten Hoff Stadeløkken Lillehammer kommune

Odd Ingar Thoresen SIHF Gjøvik

 

Varamedlemmer

1.vara Mariann Eriksrud Østre Toten kommune

Inger Amb SIHF Lillehammer

Ellen Narum Barlund Østre Toten kommune

Wenche Lindgård SIHF Gjøvik

 

Alle faste medlemmer og 1. vara innkalles til møtene. Innkallingen sendes som kopi til de resterende.

Det er varslet en felles opplæring for lederne av nominasjonskomiteene. Første møte i nominasjonskomiteen planlegges etter at denne opplæringen har funnet sted.

 

Nominasjonskomiteen skal innstille til valg av Landsmøtedelegater. Dette valget skal skje på fylkesmøtet i januar, februar eller mars(sannsynligvis mars)2019.

Nominsajonskomiteens arbeid er regulert i vedtektene. Se spesielt side 21, og side 50, punkt 2 og 51 punkt 3.2 og 3.3. http://www.digiblad.no/nsf/vedtekter/