Forelesingsnotatene fra årets kongress i Tromsø

Av Toril Kristin Skjæveland, 29.04.2018

Her er forelesningsnotatene fra årets kongress i Tromsø. Det er ikke alle forelserne som ønsker å legge ut sin forelseing. Dette må vi respektere.

Følg med i neste OrtoNytt for mer fra kongressen!