7 nominerte sykepleiere til årets Sykepleierpris 2018

Av Elin Nerdahl, 30.04.2018

Det er kommet inn 7 nominerte og svært gode kandidater til Sykepleierprisen 2018.

Kunngjøringen av årets vinner skjer på fagkonferansen 14.mai, Ibsenhuset i Skien.

 I alfabetisk rekkefølge:

  1. Janne Lønne, fagsykepleier i diabetes, medisin 3 STHF Skien
  2. Caroline Boda Sakariassen, fagsykepleier, Haugsåsen sykehjem Skien
  3. Gitte Slåtta, psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut, DPS ambulant team STHF
  4. Ann Mari Stensholt, psykiatrisk sykepleier, DPS ambulant team STHF
  5. Berit K. Unhammer, leder, kirurgisk avdeling, STHF Notodden.
  6. Lina Kikut Welfler, sykepleier, Haugsåsen bokollektiv, Skien
  7. Sissel Ørvik, virksomhetsleder, legevakt og legetjenester; Bamble