Gratulerer med jordmordagen!

Av Live Bergflødt Gusfre, 04.05.2018

Norge mangler jordmødre! Les fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg i Buskeruds lokale aviser i anledning jordmordagen 5 mai.

 

5. mai feirer vi den internasjonale jordmordagen. Jordmødrene fortjener å feires fordi de gjør en veldig viktig jobb i kommuner og på sykehus. Jordmødre er eksperter både på svangerskap, fødsel og barseltid, og de er spesialister på kvinnehelse og det nyfødte barnet og mye mer.

I dag er det for få jordmødre i Norge og dette går ut over gravide, barselkvinner og hele familien. Dette gjelder også kommunene og sykehusene i Buskerud. På landsbasis står nesten halvparten av kommunene uten kommunal jordmortjeneste. Mangelen fører til at nasjonale retningslinjer brytes og at gravide ikke får det tilbudet som er bestemt at de skal ha. Kvinner skal kunne velge å gå til jordmor i svangerskapet. Dette er ikke mulig. Nå må de fleste gravide gå til lege under svangerskapet enten de vil eller ikke. Vi kan ikke finne oss i at oppfølging av jordmor i svangerskapet ikke er et reelt alternativ for alle gravide kvinner.

Alle nybakte mødre skal få besøk av jordmor innen 1-3 dager etter at de reiser fra fødeavdelingen. Dette er enda viktigere enn før, fordi vi vet at mange nybakte mødre reiser hjem kort tid etter fødselen. De fleste kommunene i Buskerud innfrir ikke kravet om hjemmebesøk. Det betyr mye at nybakte mødre blir fulgt opp av jordmor som er spesialister på amming og alt som har med barseltiden å gjøre. 

Jordmødre er eksperter på svangerskap og fødsel. Jordmorutdanningen i Norge er den lengste og kanskje den aller beste utdanningen som finnes for jordmødre i hele verden. Først er det krav om bachelorutdanning i sykepleie med 3 år på høgskole eller universitet. Deretter må de jobbe som sykepleier i flere år (kravet er minimum ett år, men alle må stort sett jobbe mye lenger), før de kan søke opptak på jordmorfag som er en 2 årig masterutdanning. Jordmødre har lang utdanning med høye krav, og de har først autorisasjon som sykepleier og deretter som jordmor. Begge utdanningene har krav om omfattende praksisstudier under kyndig veiledning.

Det er heldigvis bred politisk enighet om å øke andelen jordmorstillinger i kommunene. Stortinget har derfor øremerket 20 millioner til blant annet nye jordmorstillinger. Det er viktig at kommunene i Buskerud bruker denne anledningen til å få flere jordmorstillinger. Gravide og nybakte mødre må snart få det tilbudet de fortjener. Norge må ha trygge og gode vilkår for kvinner under svangerskap, fødsel og i barseltiden. I tillegg er jordmor spesialist på svangerskapsforebygging, overgangsalder og mye mer. Norge trenger flere jordmødre! Jeg forstår ikke at det skal være så lett for kommunene å bryte med nasjonale retningslinjer som er så viktig for helse og livskvalitet!

 

Gratulerer med dagen alle jordmødre!

Linda Lavik

Norsk Sykepleierforbund

fylkesleder