Følgende kandidater stiller til valg til nominasjonskomite`

Av Ann-Sissel Karlsen, 07.05.2018

Nominasjonskomite`for fylkesmøtet i 2019 velges på hovedtillitsvalgtskonferansen 13.-14. juni 2018.

I henhold til NSF sine vedtekter 4B skal det velges nominasjonskomite`for gjennomføring av valg i fylkesorganisasjonen.

Følgende kandidater stiller til valg til nominasjonskomite`:

  1. Marit Kvitberg Hjalmarsen
  2. Anne Hilde Nilsen
  3. Anne With Andreassen
  4. Wenche Melkild
  5. Bente Holm Hansen