Fagdag i geriatri

Av NSF OUS, 07.05.2018

NSF OUS arrangerer også i år fire fagdager. Tema for dag nummer to er geriatri. Vi har satt sammen et program som skal belyse aktuelle problemstillinger hos den geriatriske pasienten i sykehus. Vi ser frem til en spennende dag.

Den geriatriske pasienten er i dag representert i så godt som alle avdelinger og har ofte et komplekst sykdomsbilde. Dagen setter fokus på mange sider av den komplekse eldre pasient, pasientens medvirkning og den siste fase. Vi ønsker alle sykepleiere velkommen til fagdag.

Dato: 31.mai 2018

Tid: kl 08.00-15.30

 

Sted: Aker sykehus,

Trondheimsveien 235.

Kirurgisk auditorium.

 

Gratis for medlemmer.

Ikke-medlemmer: 300 kr.

 

 

Matservering, oppgi evt allergier på mail.

Påmelding sendes til:    

ninlil@ous-hf.no

Påmeldingen er bindende, bruk samme e-post for å melde forfall.

Se i boks til høyre for invitasjon og program.