Fagdag for kommunale helse og omsorgstjenester 20. september 2018

Av Silje Severine Sætre, 08.05.2018

Vi takker for en fin fagdag, og har nå publisert foredragene. Du finner disse til høyre i bildet.