Årets sykepleier og Årets sykepleieleder 2018 ?

Av Linda Bakkevoll, 11.05.2018

Arbeider DU sammen med årets sykepleier? Eller blir DIN leder dette årets sykepleieleder?

Prisene deles ut av NSF Troms hvert år, og nå er det igjen tid for å fremme forslag på kandidater!

Frist for å fremme forslag er 14. oktober 2018, og sendes til troms@nsf.no

Forslagstiller/-e kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til praksis. Forslagsstiller behøver ikke være medlem i NSF.

Kandidater som er foreslått tidligere år, kan gjerne foreslås igjen.

Kriterier årets sykepleier:

 • Kandidaten må være medlem i Norsk Sykepleierforbund Troms, samt arbeide i Troms, herunder også UNN Narvik og UNN Svalbard
 • Prisen tildeles en sykepleier som har utmerket seg på et eller flere av følgende punkter:
  • Utøver sykepleie av høy kvalitet til beste for pasienten.
  • Har profilert sykepleiefaget på en god måte.
  • Ha tatt initiativ til, og iverksatt nye tilbud til pasienter og pårørende innen sykepleie- og helsetjenesten.
  • Har bidratt til å videreutvikle sykepleiefaget generelt eller innenfor et spesielt område.
  • Er en god rollemodell for kollegaer og studenter.
  • Bidrar sterkt til at tjenestene er etisk forsvarlige.
  • Annet

Kriterier årets sykepleieleder:

 • Kandidaten må være medlem i Norsk Sykepleierforbund Troms, samt arbeide i Troms, herunder også UNN Narvik og UNN Svalbard
 • Prisen tildeles en leder som har utmerket seg på et eller flere av følgende punkter:
  • utøver ledelse av høy kvalitet
  • setter klare mål for sykepleietjenesten
  • oppnår gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte
  • stimulerer, tilrettelegger og utvikler et godt fagmiljø
  • ivaretar hver enkelt ansatt
  • skaper trivsel på arbeidsplassen
  • opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter

Se vedlegg for mer informasjon!

Årets sykepleier - Kriterier

Årets sykepleieleder - Kriterier