Nettbasert kurs i etikk

Av NSF, 11.05.2018

Norsk Sykepleierforbund har laget et nettbasert kurs i etikk for alle tillitsvalgte, politisk valgte, faggruppestyremedlemmer og ansatte.

Kurset består av i alt 13 leksjoner, hvor hver leksjon tar 3-5 minutter.

Eposter sendes til alle som er enten tillitsvalgt, politisk valgt, faggruppestyremedlem eller ansatt i NSF. Dersom du tilhører en av disse gruppene, men ikke har mottatt noe, så sjekk gjerne spamfilteret for å se om det ligger der.

De aktuelle gruppene skal motta to leksjoner i uken så lenge programmet pågår.

Det nettbaserte kurset har hovedvekt på samhandling med kommersielle aktører. Målet er å bidra til at NSFs etiske retningslinjer, og retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører blir kjent og forstått i hele organisasjonen.

Kursprogrammet gir en oversikt over hvilke føringer som gjelder. Deretter reflekteres det over hva som eventuelt får oss til å av og til trå feil. Videre sees det på noen «verktøy» for å snakke om etikk og ta robuste valg. Dette illustreres gjennom utvalgte historier fra vår egen hverdag. Denne siste fasen består av en serie leksjoner, delt inn i tema.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Sentralt fagforum og administrativ avdeling.