Utlysning av stipend 2018

Av Silje Severine Sætre, 15.05.2018

Nå har du som medlem av faggruppen muligheten til å søke stipend! Formålet med stipend er å stimulere til fagutvikling og styrke medlemmenes kunnskapsnivå.

I år lyses det ut tre stipend. Ett stipend på 15.000 kr, og to stipend på 7.500 kr hver. Søknaden sendes elektronsik til lederen av faggruppen, fristen er 10. september 2018.

Vi håper mange vil benytte seg av muligheten! Lykke til!